VERGİ MEVZUATI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLEN VERGİ DAİRESİ UYGULAMALARINI DAVA KONUSU YAPMAK

1-Vergi /Ceza İhbarnamesinin

2-Ödeme Emirinin tebliği

3-Haciz tatbiki

4-Mükellefin Özel esaslara alınması  

5-Genel Esaslara alınmakla birlikte KDV alacaklarının özel esaslardaki hususlara göre ödeneceğini dair ibarenin kaldırılması

6-6183 sayılı yasanın Mükerrer 35. Maddesince şirket yöneticisi veya şirket ortağı sıfatıyla ödeme emrinin tebliği

7-İade alacakları değişik sebeplerle ret olunanların ret yazısının tebliği

8-İşyerlerinin veya firmalarının mevzuata aykırı olarak vergi Dairesince resen terk ettirilmesi durumunda

9-haksız ve hukuksuz olarak nakden veya mahsuben yersiz ve fazla tahsil edilen paraların talep edilmesi ve bunların alınması

10-vergiye dair ne varsa….. çünkü tüm vergi itilaflarının ve sorunlarının çözüm merkeziyiz