VERGİ İNCELEME DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

1. Defter Ve Belgelerinizi, Tecrübe Ve Bilgi Birikimimiz İle İncelemeye Hazırlayarak, Vergi Denetim Elemanına Ve Vergi İdaresine Sunulmasını Sağlamak,

2. İnceleme Başlama Tutanağının Düzenlenmesi Sırasında Mükellefe Refakat Etmek, Mükellefin Haklarını Mevzuat Çerçevesinde Tutanağa Geçirmek Ve İnceleme Raporu Tarafınıza Tevdi Edilmeden Önce Komisyonda Dinlenmesini Sağlamak,

3. Vergi İncelemesine Muhatap Olan Mükelleflerin Vergi İncelemesi Süreçlerinin Bu Konunun Uzmanı Tarafından Takibi Ve Yönetilmesi Sağlamak,

4. Vergi İnceleme Sonucuna Göre Mükellefi Tarhiyat Öncesi Veya Tarhiyat Sonrası Uzlaşma İle İlgili Bilgilendirmek, Dilekçesini Hazırlamak Ve Komisyon Huzurunda Mükellefe Refakat Etmek,

5. Uzlaşma Sağlanması Durumunda Borcu Makul Ve Mevzuata Uygun Bir Ödeme Planına Bağlamak

6. Uzlaşma Sağlanmadığı Durumlarda Konuyu Avukatlarımız Marifetiyle  Vergi Mahkemesi Nezdinde Dava Konusu Yapmak, Dava Dilekçesini Hazırlamak Ve İlgili Mahkemeye Sunarak Dava Seyrini Takip Etmek,

7. Vergi Mahkemesi Nezdinde Ret Olunan Davalar İçin Yine Avukatlarımız Gerek İstinaf Ve Gerekse Danıştay Nezdinde Temyiz Dosyasını Hazırlanması Ve İlgili Mahkemelere Sunulması Ve Tüm İşlemlerinin Titizlikle Takip Edilmesi,