İDARİ YOLLARIN KULLANILMASI

1-Vergi dairesinde vergi hatası bulunması durumunda  düzeltme talebinden bulunularak 213 sayılı VUK nunu 120 ve müteakip maddeleri gereğince hatanın düzeltilmesi istenilir,

2-Vergi Usul Kanunun 376. Maddesindeki cezalarda indirim hükmü gereğince, vergi /ceza ihbarnamesi tebliği itibaren 30 gün içinde indirim hükümlerinde yararlandırılması sağlanılır

3-Unutulmuş ve yanlış yapılmış bir işlem ve hususun tespiti haline yine Vergi Usul Kanunun 371. Maddesine istinaden pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlandırarak ceza ödeme külfetinden kurtulması sağlanılır.

4-Vergi İnceleme safhasında tarhiyat öncesi veya ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde tarhiyat sonrası uzlaşma talep ederek idareyle belli bir rakamda uzlaşılması sağlanılır,