VERGİ ALACAĞINI ORTADAN KALDIRAN İŞLEMLER( HALLER)

  • Ödeme                                                        VUK madde 110

 

  • Düzeltme                                                    VUK madde 120 

                                                  

  • Zaman aşımı                                              VUK madde 113

 

  • Terkin                                                         VUK madde  115

 

  • Uzlaşma                                                      VUK madde Ek; 11

 

  • Tahakkuktan vazgeçme                             VUK madde mük. 115

 

  • Yargı Kararları

 

  • Vergi Affı, yeniden yapılandırma, vb. işlemler