Siyasi Araştırmalar

Siyaset araştırmaları alanı, bir araştırma kurumunun en çok tartışıldığı alandır.
Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık, sosyal araştırmalarda olduğu gibi, siyasi araştırmalarda da en istikrarlı kurum olma iddiasındadır.